andere email topics ->

Wel de vruchten pakken van video-/prestatieanalyses, maar geen tijd verliezen aan voorbereidend werk? Dat kan!

 

Onze diensten kan je menukaartgewijs bestellen. 

Klik op de pictogrammen voor meer informatie. Kik hier voor de tarieven.

Managed Services zijn een aanvulling op de MatchTagger-abonnementen van intelligentSports. Zij zijn ook beschikbaar voor de abonnementen die op iSportsAnalysis.com worden aangeboden. Voor het laten coderen van je wedstrijd is geen abonnement vereist.

DSC06242.JPG

Administrator-taken uitvoeren


Alleen bevoegde individuen krijgen toegang tot de sectie met de beelden,  analyses en commentaren. De bevoegdheid om softwarefunctionaliteiten te gebruiken, variëert per persoon en functionaliteit. Autorisaties worden ook met permission lists ingesteld. De leden van de technische staf komen bijvoorbeeld op een andere permission list dan de spelers of de volgers (doorgaans de ouders en fans). Jouw iSports Support Agent zorgt ervoor dat de juiste mensen de gewenste bevoegdheden krijgen, dat zij geïnformeerd worden, dat uploaded wedstrijden altijd in de juiste besloten teamsectie belanden, dat deze beelden ge(de)publiceerd worden en dat alles ordelijk, in beslotenheid en zoals gewenst wordt ingericht. Wij verzorgen deze Administratorsrol in een persoonlijke verstandhouding – je weet wie je iSports Support Agent is en je kunt deze altijd rechtstreeks benaderen.    

 

 

Doorgaans gaat het om het beheren van de volgende gebruikersgroepen:

 

3rd Party Video Upload De opname moet door de cameraman of -vrouw of degene die het videobestand op zijn of haar schijf heeft staan, kunnen worden ge-upload. Die persoon moet daartoe wel – al dan niet tijdelijk – bevoegd zijn. Ik begeleid dat. Ik zorg dat die persoon kan inloggen om de beelden en de desbetreffende informatie online door te geven. Ik zorg ervoor dat de toegekende bevoegdheden in lijn zijn met de gemaakte afspraken.


 

Teamleiding De technische staf kan uit meerdere personen bestaan. Na verloop van tijd kunnen deze personen vervangen worden. De bevoegdheden – voor uploaden, analyseren, analyseschema’s maken, samenvattingen maken, toegang tot Coaches Corner, beelden of statistieken downloaden, et cetera – kunnen per lid van de technische staf variëren. Ik zorg ervoor dat ieder persoon de juiste bevoegdheden krijgt, zolang die toekenning van bevoegdheden van toepassing is.


 

Spelers De spelersgroep varieert per jaar en kan zelfs gedurende het seizoensjaar van samenstelling veranderen. De ene coach wil spelers geen of juist enkel kijkrechten geven, de andere coach wil spelers ook codeerrechten geven en/of toegang tot Coaches Corner. Het kan zijn dat per wedstrijd of per speler de toegekende bevoegdheden moeten variëren. Daar zorg ik voor.


 

Volgers De ouders, broers en zussen en andere familieleden of vrienden kunnen niet altijd bij elke wedstrijd aanwezig zijn. Toch zien zij graag de hele opname of slechts de hoogtepunten. Aan deze groep hoeft enkel, al dan niet tijdelijk (bijvoorbeeld tot de volgende wedstrijd), kijkrechten te krijgen. Zo kan deze groep genieten van de wedstrijdbeelden. Wij zorgen ervoor dat alleen die personen kunnen inloggen die van de teamleiding toestemming hebben.

TerugNaarBoven.png

Spelsituaties taggen

 

Niet alle beelden zijn even interessant en nuttig voor het overbrengen van inzicht.


Slechts enkele momenten in de wedstrijd, zijn leerzaam. Wat leerzaam is, verschilt per team, per wedstrijd of per individuele speler en hangt af van de gestelde doelen en het trainingsprogramma. Het gaat er dus om de nuttige beeldfragmenten te coderen (ook wel: taggen) zodat deze beeldfragmenten naar onderwerp bij elkaar gezet kunnen worden, makkelijk kunnen worden opgehaald en vertoond.


 

Het uit elkaar trekken van de integrale wedstrijdopname in nuttige videoclips, kost tijd. De wedstrijd moet geheel bekeken worden. Dat is best vervelend als je wedstrijd al gezien hebt – en welke trainer-coach heeft dat niet? – en het neemt tijd en energie weg van de trainer die liever met zijn kerntaak bezig is. Hierbij komt dat coderen een vaardigheid vergt die pas na vele vlieguren komt. Die vlieguren hebben de iSports Analisten al gemaakt.

 

Laat ons de wedstrijdbeelden coderen en uw trainer of coach heeft de clips voor de volgende training, netjes geordend beschikbaar.

TerugNaarBoven.png

Kwantitatief analyseren

 

Coderen resulteert in clips die geordend naar onderwerp, direct op het scherm zijn te krijgen of te delen met geautoriseerde belanghebbenden (bijv. die ene speler die inzicht moet krijgen over zijn optreden in specifieke spelsituaties). Het coderen dient in eerste instantie een praktisch doel: leren door te kijken. Coderen kan ook een achterliggend doel dienen: het verkrijgen van statistisch inzicht.

 

De ordening van clips, maakt het mogelijk om interessante situaties en beoordelingen te tellen. Kan je tellen, dan kan je op (sub)totalen komen. Heb je (sub)totalen, dan kan je tot verhoudingsgetallen komen en scores vergelijken -- tussen wedstrijden of tussen eigen scores en die van je tegenstander. Deze verhoudingsgetallen en vergelijkingen helpen oorzaken en verbeterkansen te vinden, interpretaties te onderbouwen of – heel nuttig – te weerleggen en – uiterst belangrijk als u beleidsmatig wilt werken – het technisch beleid te formuleren en te toetsen.
 

Jouw trainers en coaches zijn vast sterk in hun kerntaak. Hiermee is niet gezegd dat zij tot een goede kwantitatieve analyse kunnen komen. Als ze er al de tijd voor hebben. Het kwantitatief analyseren van de gecodeerde wedstrijdbeelden is een taak die wij graag op ons nemen.

TerugNaarBoven.png

Gebruikers trainen

 

Het gebruik van het platform en de software kan je zelf eigen maken. Hiertoe hebben we een hele verzameling aan tutorials online gezet. Toch leert de ervaring dat het helpt en/of tijd scheelt als wij een training geven. Dat doen wij op de club in groepsverband of individueel, doorgaans via een video meeting waarbij we meekijken op je computerscherm of wij jou laten meekijken met ons beeldscherm om het voor te doen. De afspraak voor een individuele online training kan je makkelijk inplannen op onze website.

TerugNaarBoven.png

Helpen bij gebruik/hulpvragen beantwoorden

 

Mocht iets niet lukken of ben je even kwijt hoe een bepaalde functie te gebruiken, dan kan je altijd terugvallen op onze helpdesk. Bel even of stuur een appje en wij helpen je. Soms sturen we je per email een link naar een persoonlijke tutorial met antwoord op de specifieke vraag.

TerugNaarBoven.png

Hoogtepunten e-mailen

 

Heb je de wedstrijd gecodeerd, dan kan het zijn dat je de clips van een bepaalde tag wilt delen met een groep (permission list) of met één of meerdere individuen. Laat het ons weten en wij emailen het linkje direct naar de gewenste ontvangers.

TerugNaarBoven.png

Club Support-pagina maken, publiceren, onderhouden

 

Het vergroot het gemak (inloggen, aanmelden, contact met de administrator en helpdesk) en de club-betrokkenheid door ons een Club Support-pagina te laten maken en onderhouden. Voor een voorbeeld kan je op de volgende clubnamen kikken om op hun Club Support-pagina te komen: Pinoké (hockey, Amsterdam) of CWU Wildcats Women’s Soccer (voetbal, Washington). De Club Support-pagina biedt, als je wilt, ook advertentieplaatsen voor je sponsor(en).

TerugNaarBoven.png

Sponsorbanners plaatsen op wedstrijd-dashboard

 

Er is altijd een partij of iemand die de kosten (mede) voor zijn rekening neemt. Zo'n sponsor mag best de aandacht of het bedankje krijgen die hij verdient.

 

 

Dat kan heel eenvoudig en communicatief doeltreffend met de plaatsing van een banner met daarop het logo en/of de naam van de sponsor(en), al dan niet met een koppeling naar andere websites.

 

De banner komt te staan op het vertoon- en analyse-dashboard van elke wedstrijd. Plaatsing vergt bij elke ge-uploade wedstrijd enkele handelingen. Deze handelingen voeren wij graag voor je uit.

TerugNaarBoven.png

Werken in een persoonlijke verstandhouding

 

Wij voelen ons betrokken bij het succes van je club en/of je team(s). Daar dragen wij immers een bescheiden steentje aan bij. Het spreekt dus voor zich dat wij liever een persoonlijke werkrelatie opbouwen. Je krijgt een vaste iSports Support Agent die zich voor je inzet als lid van je team.

TerugNaarBoven.png
 
 
 
 
 
 
 

© 2018 Planeo BV  Alle rechten voorbehouden